Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt.
FAQ
Du er her: Hjem » Ressurser » FAQ

FAQ

FAQ

 • Fem poeng når du kobler til server?

  A Enhets-ID (serverenhets-ID)
  SMS kommando:$sms,000000;w004,ID;!
  Merk: Ingen tomrom;Kun engelske tekster og tall.
  Enhets-ID:ID som serveren gir.Megastek server-ID er IMEI eller blank ID for MT-60, MT-60x, MT-70, GVT-800, GVT-900.Skriv inn riktig enhets-ID, ellers kan ikke gå online.

  GPRS-intervall
  SMS kommando:$sms,000000;w005,intervall;!
  Merk:Ingen tomrom;Kun engelske tekster og tall.
  Intervall:Inndata GPRS-intervall1=30s2=60s3=90s…).

  GPRS-modus (overføringskontrollprotokoll)
  SMS kommando:$sms,000000;w009,Modus;!
  Merk:Ingen tomrom;Kun engelske tekster og tall.
  Skriv inn riktig GPRS-modus, ellers kan ikke koble til serveren.Megastek-server støtter kun TCP.
  Modus:Server Transmission Control Protocol (0=Deaktiver 1=TCP2=UDP).
 • Kan enheten ikke være online/plutselig offline?

  A SIM-kort
  Kontroller at SIM-kortet har GPRS-tjeneste.
  Bekreft SIM-korttype,CDMA er ikke brukbar.
  Kontroller at SIM-kortet ikke er tomt for kreditt.
  Sørg for at enheten er registrert på GSM-nettverket.Se retningslinjene nedenfor:
  企业微信截图_273a2f3c-66b6-4d1d-912b-db67783e1bbe
  Konfigurasjonen endret
  APN (Tilgangspunkt for nettverket.
  Server (IP/domene, port.
  Enhets-ID (Serverenhets-ID.
  GPRS Interval.Interval>15 minutter, ingen tilkobling til server i 15 minutter, automatisk offline.
  GPRS-modus.Megastek server støtter kun TCP;sørg for å bruke riktig GPRS-modus.
  Sjekk om slå på eller mislyktes
  Sjekk om enheten er på.
  Vennligst sjekk batterispenningen.
  Vennligst sjekk om enheten fungerer normalt, kan godta anrop.

 • Ingen svar SMS eller svar 'mislykket'?

  A Vennligst sjekk om GSM er registrert
  Enheten kan godta innkommende anrop;blå LED 1s på 3s av.

  Vennligst sjekk om SIM-kortet er slått av eller går tom for kreditt.
  Overfør SIM-kort til mobiltelefon for sjekk.

  Enhet ingen svar SMS.
  Kontroller om SIM-kortet er med SMS-tjeneste.
  Sørg for at SMS er startet med '$';hvis ikke, vant enheten'Ikke svar, betrakt det som spam.

  Det er flere tilfeller for mislykket SMS-innstilling:
  Riktig SMS:$sms,000000;w0003,www.megastek.net,10000;!
  Enhetssvar:$860719020336016;w003,OK;!
  Feil SMS:$usb,000000;w003,www.megastek.net,10000;!
  Enhetssvar:$860719020336016;formatfeil;!
  Feil SMS:$sms,123456;w0003,www.megastek.net,10000;!
  Enhetssvar:$860719020336016;passordfeil;!
  Feil SMS:$sms,123456;w0003;!
  Enhetssvar:$sms$860719020336016;w003,FAIL;!
  Feil SMS:$sms,000000;w003! savnet ';')
  Enhetssvar:$860719020336016;!
 • Andre ofte stilte spørsmål?

  A Enheten kan ikke slås på.
  Vennligst sjekk om enheten kan lades;hvis ikke, kan ikke enheten fungere.
  Vennligst sjekk om batterispenningen varierer fra 3,6V~4,2V.
  Vennligst sjekk om enheten kommer i vann;hvis ja, ikket slå den på til den er helt tørr.
  Vennligst sjekk om LED lyser konstant når du trykker på strømknappen;hvis ikke, er enheten defekt.
  Enheten kan ikke aktivere bakgrunnsovervåking og toveis anrop.
  Sørg for at SIM-kortet er med anrops-ID-tjeneste.
  Sørg for at det autoriserte nummeret er riktig.
  Sørg for at SIM-kortet er lokalt nummer;hvis ikke, legg til retningsnummer og aktiver tjeneste for langdistansesamtaler.
  Enheten kan ikke lades og lades riktig.
  Ved lading er rød LED alltid på.
  Når den er fulladet, skifter rød LED til grønn.(MT-70, rød LED av).
  Vennligst bytt adapter hvis du ikke kan lade.
  Vennligst lad som instruksjoner.Hvis ovenstående ikke er gjennomførbart, foreslås det å returnere enhetene til Megastek for profesjonell kontroll og reparasjon.
  Enheten kan ikke motta GPS-signal.
  GPS-signalet er ikke tilgjengelig når du er innendørs, vennligst plasser enheten på klar, åpen himmel, intern GPS-antenne vendt mot himmelen.
  GPS-signalet er ikke tilgjengelig når du er innendørs, vennligst finn ekstern GPS-antenne på åpen himmel, forsiden vendt mot himmelen.
  Fjern enheten til et åpent område.Bygninger, trær, kraftig regn kan føre til svak GPS.
  Vennligst sjekk gul LED er i hvilken status, se nedenfor:
  b

  Enheten kan ikke registrere GMS-nettverk.
  Vennligst sjekk om SIM-kortet er tilgjengelig, om GSM kan registreres når du er i mobiltelefon.
  Kontroller om SIM-kortet er riktig installert.
  Vennligst sjekk om SIM-kortet er åpnet PIN-passord.
  Vennligst sjekk blå LED er i hvilken status, se nedenfor:
  c

 • Vær oppmerksom på punktene nedenfor ved første opplasting til server?

  A d
  Sett APN
  Merk:Ingen tomrom;Kun engelske tekster og tall.
  Merk:Skriv inn riktig APN for nettverksoperatøren, ellers kan ikke koble til serveren.

  Server IP/domene &port
  SMS kommando:FACID,123456,GPRS,ADDR=server IP,PORT=serverport;
  Merk: Ingen tomrom;Kun engelske tekster og tall.
  IP/domene:serverens IP-adresse eller domenenavn.
  Kina IP:113.106.53.2 Domene:www.megastek.net
  Utenlandsk IP:103.243.181.12Domene:hk.megastek.net
  Havn:Serverport (Kina:10000 Utenlandsk:10000)

  Enhets-ID (server-ID)
  SMS kommando:FACID,123456,GPRS,ID= enhets-ID;
  Merk: Ingen tomrom;Kun engelske tekster og tall.
  Enhets-ID:ID som serveren gir.Vennligst skriv inn ID og skriv inn riktig enhets-ID, ellers kan du ikke gå online.

  GPRS-intervall og begrensede tider
  SMS kommando:FACID,123456,LOC,I=30,T=999;
  Merk: Ingen tomrom;Kun engelske tekster og tall.
  Intervall (I):Inndata GPRS-intervall enhet=sekund.
  Begrenset tid (T):skriv inn opplastingstider, 999 er ubegrenset tid.For eksempel input '3', enhetsopplasting tre ganger, og stopp deretter opplastingen.

  GPRS-modus (overføringskontrollprotokoll)
  SMS kommando:FACID,123456,GPRS,Mode=0;
  Merk:Ingen tomrom;Kun engelske tekster og tall.
  Skriv inn riktig GPRS-modus, ellers kan ikke koble til serveren.Megastek server støtter kun TCP.
  Modus:Server Transmission Control Protocol (0=Deaktiver 1=TCP2=UDP).

  Lagre alt
  GPRS-data lagres på SD-kort, vil avbryte denne funksjonen i fremtiden
  Hvis du aktiverer SaveAll, vil GPRS-data lagres på SD-kortet, ikke lastes opp til serveren, enheten vil være offline.
SØK VÅRE PRODUKTER
Med mange års dyptgående FoU-arbeid og prosjektgjennomføring, er vi i det ledende nivået innen GPS, mobiltelekommunikasjon, GIS og nettverksteknologier.

RASK LINK

PRODUKTLISTE

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt.