Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt.

Ettersalgsservice (RMA-skjema)

RMA håndteringsprosess

Vennligst sjekk om de defekte varene er under den nevnte garantiperioden før RMA-nummerforespørsel.

Garantiperioden er normalt 12 måneder fra forsendelsesdatoen.

Last ned RMA-skjemaet for autorisasjonsnummeret før du sender de defekte varene

Fyll ut RMA-skjemaet med det besvarte autorisasjonsnummeret og legg skjemakopien i forsendelsen.

Send gjerne de defekte varene til adressen som vises på skjemaet.

Når du har mottatt den returnerte RMA-forsendelsen, vil Megastek svare på RMA-kvitteringsskjemaet for å definere defekte symptomene og garantiperiodens dekning.

Megastek vil svare på estimert reparasjonsdato og eventuelle reparasjonskostnader på skjemaet.

Megastek vil være ansvarlig for de returnerte RMA-defekte varene hvis:

varer er fortsatt under garantiperioden

defekte varer er ikke forårsaket av eksternalitetsskaden eller upassende bruk.

Hvis noen varer er utenfor garantidekning, vil Megastek belaste for reparasjonen og komponentene hvis de kan repareres.

hvis ikke repareres i henhold til vilkårene ovenfor, vil produktet bli avhendet eller returnert til kunden for deres egen transportkostnad.

Eventuelle RMA-defekte varer utenfor garantidekningen dekkes av kundens transportkostnad for retur RMA-forsendelsen.

Kunden er ansvarlig for å sende RMA til Megastek til deres transportkostnad, og Megastek vil sende tilbake den reparerte RMA på hennes regning hvis varene er innenfor garantidekningen som nevnt før.Megastek vil ikke bære noen lokale tollavgifter og andre momsavgifter.

Garantiperioden vil fortsette å telle og forlenges i 3 måneder etter RMA-forsendelsen.

 

download

RMA kvitteringsskjema-1.xls

download

NDA-skjema 2021.doc

SØK VÅRE PRODUKTER
Med mange års dyptgående FoU-arbeid og prosjektgjennomføring, er vi i det ledende nivået innen GPS, mobiltelekommunikasjon, GIS og nettverksteknologier.

RASK LINK

PRODUKTLISTE

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt.